EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Zastupitelstvo schválilo rozpočet HMP příznivý pro městské části

DSC_0216

Vedle např. rozšíření údržby pražské zeleně, navýšené podpory grantů a dlouho let stagnujícího zvýšení mezd pracovníků ve zdravotní a sociální péči je výrazným signálem směrem k občanům další posilování spolupráce vedení Prahy a městských částí.

„Jsem velmi ráda, že je v rozpočtu vyčleněna historicky nejvyšší částka pro městské části ve výši 1 570 000 tis. Kč. Město tak prokázalo, ž e chápe potřeby svých městských částí“, říká radní hl. m. Prahy, Jana Plamínková (Trojkoalice/STAN).

„Schválený rozpočet odráží vztahy k městským částem tak, jak byly dojednány Trojkoalicí v loňském roce a umožní starostům rozvíjet městské části především v oblasti školství a sociálních služeb“, poznamenává předseda klubu Trojkoalice a starosta MČ Praha 4, Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).

„Oceňuji mimo jiné zvýšení příspěvku na žáka ve výši 2000 Kč na každé dítě. Původně jsme si to představovali o dost vyšší, nicméně vyjednaná částka je přijatelný kompromis“, dodává zastupitel HMP a starosta Prahy 7, Jan Čižinský (Trojkoalice/KDU-ČSL).

„Během celého roku s uspokojením sleduji velmi aktivní rozšiřování a zkvalitňování služeb Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a stále rostoucí důvěru v tuto pražskou organizaci. Je správné, že tato organizace, která každý den zachraňuje zdraví i životy mnoha Pražanům, získá finanční prostředky ve výši cca 276 milionu Kč, což je o 10 % více oproti roku 2016“, říká Miloš Růžička, starosta MČ Praha – Ďáblice a předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP (Trojkoalice/STAN).