EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

V Dolních Počernicích bude pokračovat výstavba kanalizačního sběrače

Praha,_Dolní_Počernice,_zastávka,

Městská rada dnes schválila záměr realizace veřejné zakázky – stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic, etapa 0001 Stoka H1 Dolnopočernická, část 02 Nad Rybníkem. Souhlasila rovněž s odůvodněním této veřejné zakázky vypracovaným podle zákona o veřejných zakázkách, které bude předloženo ke schválení zastupitelstvu Prahy na lednovém zasedání.

„Prodloužení kanalizačního sběrače umožní gravitační odvedení splaškových vod na Ústřední čistírnu odpadních vod a ke zkvalitnění životního prostředí obyvatel v dotčeném území,“ uvedla radní Jana Plamínková.

V této etapě se jedná se o druhou část, kdy má trasa sběrače v délce 382,6 metru vést při jižní straně ulice Nad Rybníkem v Dolních Počernicích.

 

Zdroj: www.praha.eu