EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Tok Rokytky v Nedvězí projde revitalizací

rokytka

V rámci protipovodňových opatření projde tok Rokytky v městské části Praha Nedvězí v délce zhruba 560 metrů celkovou revitalizací. Rada hl. m. Prahy v úterý rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podala společnost Nowastav, a.s., s cenou 15 582 811 Kč bez DPH.

„Výstavba na poldru významně ochrání přilehlá území díky své funkci protipovodňové bariéry. Současně proběhne revitalizace Rokytky, rekonstrukce mostu, kanalizace, přeložky kabelů a vodovodního řadu,“ upřesnila radní Jana Plamínková.