EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Soutěže Miss Kompost se zúčastnili i Pražané

kompost

Domácí kompostování jako součást moderního životního stylu propaguje soutěž Miss Kompost. Výsledky ročníku 2015 byly vyhlášeny 30. ledna 2016 v Praze na Benefičním festivalu kompostování a pěstování, kde radní hl. m. Prahy Jana Plamínková, která akci poskytla záštitu, předala jednu z cen.

Jubilejního 10. ročníku Miss kompost 2015 se zúčastnilo 131 soutěžících z celé republiky, z nich téměř čtvrtina byla z Prahy. Nikdo z Pražanů se sice mezi vítěze nedostal, radní Jana Plamínková ale ocenila jejich přístup k domácímu kompostování v podmínkách hlavního města: „Řada nápadů byla nejen originálních, ale praktických a v městských zahradách i estetických.“

Jak radní Plamínková připomněla, problematiku kompostování Praha řeší v celoměstském rozsahu, proto se rozhodla postavit kompostárnu. „Ve Slivenci, kde jsem starostkou, se začala stavět první pražská kompostárna. Doufám, že do dvou až tří měsíců bude hotová. Letošní odpad z údržby zeleně a zahrad se už bude na kompostárně zpracovávat. Dosud se bioodpad shromažďoval v Malešicích a vozil se do kompostárny do Úholiček. Nyní bude mít Praha vlastní kompostárnu. Snažíme se, aby druhá kompostárna vznikla vedle skládky v Ďáblicích a hledáme místo pro třetí kompostárnu, aby byla síť ucelená.“

Praha také vytvořila podmínky pro komunitní kompostování schválením příslušné vyhlášky:  „Některé městské části ji už začaly uvádět do života a získaly dotaci z Operačního programu životního prostředí. Díky tomu už leckde v Praze komunitní kompostování začalo fungovat,“ uvedla radní Jana Plamínková a dodala: „Máme rovněž zaveden sběr bioodpadu do hnědých popelnic, což je sice služba placená, ale v okrajových částech Prahy hojně využívaná.“

Soutěž Miss Kompost pořádá občanské sdružení Ekodomov ve spolupráci s partnery, Do soutěže se může přihlásit každý, kdo kompostuje pro svoji vlastní potřebu, bez ohledu na druh a způsob kompostování. Uzávěrka přihlášek loňského ročníku byla do 15. listopadu, pro ročník 2016 bude termín vyhlášen. Informace k soutěži jsou k dispozici na:http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/soutez-miss-kompost/.

 

Zdroj: www.praha.eu