EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Rada podpořila transformaci brownfieldů v Bubnech

praha_bubny_pohled_z_nadrazi_na_stavedlo_a_depo

Rada hl. m. Prahy schválila vypracování územní studie Holešovice Bubny-Zátory.  Jedná se o území s největší transformační plochou v městském centru, které by se mělo proměnit v lokalitu přátelštější pro život.

Území je současné době převážně zanedbaným brownfieldem na ploše bývalých drážních zařízení v okolí železniční zastávky Praha-Bubny. Leží na něm také bývalé Ústřední elektrické stanice královského hlavního města Prahy, tzv. Centrála (dnes areál Pražské teplárenské a.s.), a pozůstatky původní osady Holešovice a navazující zástavby (dnes nádraží Holešovice a okolí). Zpracováním studie bude pověřen Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

 „Studie určí, jak bude území vypadat, ale má také sloužit například jako podklad pro změnu územního plánu, pro odstranění stavební uzávěry a umisťování staveb,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská, která návrh předložila.

Cílem studie je stanovit podmínky pro vybudování polyfunkční čtvrti s aktivním městským životem ve veřejném prostoru; města krátkých vzdáleností mezi bydlením, službami, obchodem, občanskou vybaveností a rekreací obyvatel.

Studie bude mít také za úkol navrhnout veřejnou vybavenost a významné veřejné prostranství v těsné vazbě na stanici metra Nádraží Holešovice, ale též zajistit průchodnost od stanice metra Nádraží Holešovice na sever přes plochu nádraží k vltavskému nábřeží a také zajistit lepší a čitelnější pěší vazby tohoto uzlu veřejné dopravy k Výstavišti přes areál Pražské teplárenské.

Zadání bylo zpracováno na podnět a v dohodě s Městskou částí Praha 7. Návrh územní studie bude projednán s vlastníky dotčených pozemků.