EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Rada odsouhlasila nejvhodnější nabídku na realizaci projektu Plán péče o přírodní rezervaci Prokopské údolí

prokopske udoli

Nejvýhodnější nabídku na realizaci projektu Plán péče o přírodní rezervaci Prokopské údolí v letech 2016 až 2019 podal Ing. Ivo Peřina s nabídkovou cenou 4 178 211 Kč bez DPH. Na základě výběrového řízení o tom dnes rozhodla Rada hlavního města Prahy.

 „Zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení řeší potřebu údržby 36 nelesních ploch přírodní rezervace Prokopské údolí o celkové rozloze 46 hektarů, dvou sadů historických vysokokmenných odrůd ovocných dřevin a jednoho stromořadí v období 2016 až 2019. Jde především o kosení uvedených ploch, odstraňování vzrostlých dřevin, výřezy křovin a odvoz pokosené hmoty k ekologické likvidaci,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.
Zdroj: www.praha.eu