EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Praha při plánování budoucnosti musí zohlednit stárnutí populace

women-2294648_960_720

Charakteristickým rysem Prahy je stárnutí populace, které se projevuje zvyšujícím se průměrným věkem a celkově vyšším počtem starších lidí. Do budoucna se musíme připravit na další zvyšovaní průměrného věku. V porovnání s rokem 2014, kdy byl průměrný věk 42 let, dosáhne v roce 2050 průměru 43,9 a výrazně se zvýší především počet obyvatel starších 80 let a vice. Tomu je potřeba přizpůsobit nabídku veřejných služeb i fyzickou podobu města.

„Růstem podílu osob ve vyšším věku se zvýší kapacitní i kvalitativní nároky na sociální a zdravotní služby, změní se požadavky na veřejnou dopravu, na kulturní zařízeni i nakupování. Pro osoby důchodového věku a starší lidi s pohybovým omezením budou nezbytností byty s bezbariérovou úpravou. Praha musí na tento věkový trend reagovat,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

Demografické stárnutí v hl. m. Praze bude probíhat pomaleji než ve zbytku České republiky. Nejen počet obyvatel, ale i věková struktura města je silně ovlivněna migraci obyvatel. Lidé, kteří se do Prahy stěhuji za prací, jsou nejčastěji zastoupeni ve věkových kategoriích 20–39 let. Naopak se z Prahy vystěhovávají nejčastěji lide ve vyšších věkových kategoriích nad 50 let. Tato selektivní migrace by měla významným způsobem přispívat ke zpomalování demografického stárnutí Prahy.

„Jsem ráda, že se při plánování budoucí podoby města můžeme inspirovat i takovými doporučeními, jaká nabízí koncept férově sdíleného města. To pomáhá nezapomínat na zdánlivé detaily a maličkosti, jako je kvalitní veřejné osvětlení nebo chytrý design městského mobiliáře. Lavičky musí být konstruovány tak, že budou vyhovovat i seniorům,“ doplnila Petra Kolínská

Data vycházejí z kapitoly 421 Územně analytických podkladů (ÚAP) z dílny Institutu rozvoje a plánování hl. m. Prahy. Jde o soubor podrobných údajů, map, grafů a doprovodných textů, které jsou pro Prahu k dispozici.

„Územně analytické podklady jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci či stavební úřady, ale i pro každého laického zájemce o informace o městě,“říká Petra Kolínská.

Všechna zajímavá čísla, mapy a grafy naleznete na uap.iprpraha.cz

 

Zdroj: www.praha.eu