EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Praha podpořila kongresový turismus pro rok 2018

wolf

Rada hl. m. Prahy na dnešním zasedání podpořila 11 projektů v oblasti kongresového turismu v celkové výši 4 291 000 Kč. Navržená podpora u 10 těchto projektů bude následně projednána na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Mezi podpořené patří kongresy v různých oblastech medicíny, kongresy zabývající se sociální problematikou či inženýrskými postupy.

„Oblast kongresového turismu patří dlouhodobě mezi priority hl. m. Prahy. Jde o specifický segment v cestovním ruchu, který přináší vysokou přidanou hodnotu. Vedle významných finančních příjmů podporuje výměnu know-how a zkušeností v různých oblastech vědních oborů, např. medicíny či chemickotechnologických postupů, ale též v celospolečensky závažných tématech, jakým je prevence násilí a zneužívání dětí. Účast zahraničních odborníků logicky přispívá k udržování vysoké úrovně v jednotlivých oborech,“uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

„Praha se v letech 2015 a 2016 dle žebříčku agentury ICCA (International Congress and Convention Association) umístila jako 11. kongresová destinace světa s celkovým počtem 126 mezinárodních asociačních meetingů v roce 2016. To je bezesporu dáno mnoha faktory, zejména kontinuální podporou hl. m. Prahy a vytvořením a rozvojem stabilního zázemí pro pořádání kongresů, dále sofistikovaným dopravním systémem, velice pozitivní bezpečností situací a samozřejmě atraktivitou města v oblasti kultury a pamětihodností. V roce 2017 se v Praze konal 56. ročník kongresu ICCA, jenž vypovídá o tomto postaven a který může v dalších letech pozici Prahy na žebříčku ještě významně posílit,“ dodal radní Wolf.

Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu na zasedání dne 22. 11. 2017 posoudila 12 přijatých žádostí o grant a jednomyslně přijala usnesení, kterým doporučila finanční podporu 11 žadatelům, kteří splnili podmínky grantového řízení v oblasti kongresového turismu na rok 2018, v celkové výši 4 291 000 Kč. Výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy se na zasedání dne 6. 12. 2017 s návrhem Komise ztotožnil.

Dle Zásad pro poskytování grantů HMP v oblasti kongresového turismu na rok 2018 jsou granty jednoleté, jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území hl. m. Prahy, musí propagovat Prahu, nesmí sloužit k vytváření zisku a jsou poskytovány v režimu „de minimis“. Grant může být přidělen pouze kongresům, které mají 700 a více účastníků, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a z nichž minimálně 60 % je ze zahraničí. Výše podpory je stanovena na 250 Kč na účastníka, v celkovém objemu na jednu akci (kongres) maximálně 1 000 000 Kč.

 

zdroj: www.praha.eu