EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Praha myslí na dostupné bydlení

Praha,_Magistrát,_Petra_Kolínská

Praha bude hostit dvoudenní seminář Finančně dostupné bydlení. Akce se zúčastní odborníci z Nizozemska, Rakouska, Španělska a České republiky. Nad čtvrtečním workshopem organizovaným Magistrátem města Vídeň a jeho příspěvkovou organizací (Europaforum Wien) ve spolupráci s hlavním městem Prahou, převzala záštitu náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská.

Vedení Prahy se k řešení dostupného bydlení zavázalo v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy: „Systém podpory bydlení zaměříme na nejohroženější skupiny obyvatel – seniory, mladé rodiny s dětmi, samoživitele s dětmi a zdravotně postižené občany, tzn. na ty osoby, které se nezaviněně ocitly v tíživé bytové situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami. Spolu s novou koncepcí bytové politiky provedeme restrukturalizaci bytového fondu s návazností na jeho následnou obnovu.“

K tomu účelu zřídila rada hlavního města Fond rozvoje sociálního bydlení, do kterého by měly jít veškeré finance získané z prodeje obsazených bytů a z hospodářské činnosti města, tedy z pronájmů a prodejů nemovitostí a pozemků.

Na sociální soudržnost obecně myslí i právě dokončovaný Strategický plán hlavního města Prahy: „Je nutné vytvořit podmínky pro dostupné bydlení všem skupinám obyvatel a pomáhat sociálně či generačně ohroženým skupinám obyvatelstva získat dostupné a udržitelné bydlení. Je třeba nastavit i systém prevence ztráty bydlení, a to prostřednictvím komplexně pojaté a aktivní terénní sociální práce zaměřené na osoby, kterým ztráta bydlení akutně hrozí.“

V současnosti se chystá přijetí zákona o sociálním bydlení, který by měl být nástrojem na předcházení rizikům spojeným s bydlením. „Praha – bez ohledu na zákon – potřebuje už nyní strategii pro dostupné bydlení. Velká míra privatizace bytového fondu v předchozích letech nás staví před úkol kromě pravidel také byty postavit či nakoupit,“ říká náměstkyně primátorky Petra Kolínská, která čtvrteční workshop zahájí.

 

Pozvánka zde: http://www.praha.eu/public/5d/f3/f7/2297531_706632_pozvanka_12_10.pdf

 

Zdroj: www.praha.eu