EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Praha má vizi

praha

Víc než tři stovky aktérů, od Univerzity Karlovy přes Hospodářskou komoru po Život 90, Auto*Mat či Socialbakers. Dvě volební období, desítky radních a stovky zastupitelů hlavního města i městských částí, všech politických stran.  Pracovní skupiny, komise i výbory. Tisíce hodin projednávání, přepisování, úprav. Projednání rozsáhlé aktualizace pražského Strategického plánu jde do finále, po dnešním souhlasu Rady jej už za týden projedná zastupitelstvo hlavního města.

Zastupitelé za Trojkoalici vítají, že se do nové vize pro Prahu promítla také zásadní témata prosazovaná trojkoaliční kandidátkou již od počátku volebního období. „Praha má konečně zas vizi. Poctivě připravenou, společnou, opřenou o dlouhodobě udržitelný rozvoj města,” říká náměstkyně primátorky Petra Kolínská. „Město teď v klíčovém dokumentu počítá například se zapojením obyvatel do plánování, s vytvářením města krátkých vzdáleností, prioritním rozvojem v transformačních územích a nikoli ve volné krajině, s revitalizací městské (sídelní) zeleně, s preferencí a zvyšováním komfortu veřejné dopravy, dává důraz na udržování sociální soudržnosti. To všechno jsou zásadní témata nejen zelených a nejen Trojkoalice, ale dnes i celého města,“ dodává.

„Podle strategického plánu budou kultura, kulturnost a kultivovanost klíčovými zdroji rozvoje Prahy. Rozvoj kultury v tom nejširším smyslu je centrálním tématem nového strategického plánu, stejně jako tvořil úvodní kapitolu trojkoaličního programu,“ říká radní Jan Wolf.

„Praha bude dlouhodobě posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny, vynaloží prostředky na zastavení další degradace a fragmentace krajiny, omezí její nehospodárné zastavování. Zlepší hospodaření se srážkovými vodami i kvalitu ovzduší, sníží hlukovou zátěž,“ doplňuje radní Jana Plamínková.

Co nás také čeká v roce 2030?

Důležité cíle Strategického plánu:

„Správě̌ města se podařilo zapojit obyvatele do mnoha rozhodovacích procesů a zajistila si tak jejich výrazně̌ vyšší pozornost a angažovanost. To přináší výsledky zejména v rozvoji silných komunit, které samy dokáží plánovat a realizovat lokálně důležité projekty. “

„Praha udržuje svou sociální soudržnost a je městem, které spojuje lidi všech generací, národností a sociálních skupin, nabízí aktivní životní styl i seniorům a zároveň svou dostupností inspiruje k trvalému žití mladé rodiče.“

„Praha nedopustila vznik sociálních a etnických ghett a daří se jí udržovat vysokou úroveň sociální prostupnosti, kterou vždy vynikala mezi srovnatelnými městy. Praha je bezpečná a stabilní metropole. “

„Náměstí, parky a ulice se přestaly přizpůsobovat dopravě a místo toho vybízejí k obývání, odpočinku a nabízejí nespočet příležitostí pro aktivní trávení volného času. Nová výstavba se koncentruje v dříve zanedbaných místech a tvoří novou vrstvu města se vším, co k městu patří: bydlení, práce, obchody, školy i školky a to vše propojené přívětivými ulicemi, náměstími a parky.