EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Praha má Program zlepšování kvality ovzduší

stazeny-soubor

Rada hl. m. Prahy dnes vzala na vědomí Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ01. Ten vydalo Ministerstvo životního prostředí formou opatření obecné povahy a je hlavním koncepčním dokumentem pro postup města v úsilí o zlepšování kvality ovzduší v letech 2016 – 2020.

Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO) obsahuje podrobné geografické a demografické informace, popis kvality ovzduší včetně detailní analýzy příčin jeho nevyhovujícího stavu na území hlavního města. Součástí je popis dosud přijatých opaření a realizovaných aktivit ke zlepšení stavu a návrhy nových.

„Schválení tohoto dokumentu stanovuje opatření, jakými bychom měli do roku 2020 dosáhnout požadované kvality ovzduší,“uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Mezi navrhovaná opatření patří například ekonomická podpora veřejné dopravy, výstavba nových tramvajových tratí a linek metra a rekonstrukce stávajících, omezení a zpoplatnění parkování v centru, budování odstavných parkovišť, stanovení nízkoemisních zón či podpora cyklistické dopravy, pěší dopravy a carsharingu. Orgány státní správy, především ministerstvo dopravy, by měly zajistit realizaci páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu a také výstavbu a rekonstrukci železničních tratí.

„Jsem ráda, že Praha již podnikla mnoho kroků (Čistá energie, Kotlíkové dotace,..), které výrazně zlepšily kvalitu ovzduší,“upřesnila radní Jana Plamínková.

 

Zdroj: www.praha.eu