EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Praha bojuje proti suchu novými rybníky

praha

Ačkoli téma sucha a potřeby zadržování vody v krajině se do povědomí širší veřejnosti dostalo teprve nedávno, na odboru ochrany prostředí pražského magistrátu se této problematice věnují už řadu let. Výsledky této práce jsou v letošním roce k vidění na několika místech Prahy.

„Zadržovaní vody v krajině je vzhledem k změně klimatických podmínek současným trendem a Praha se nemůže dovolit zůstat stranou. Rybníky jsou nejen důležitým faktorem, který pozitivně ovlivňuje klima v Praze, a to především v letních měsících, ale plní také funkci rekreační. Proto mě těší, že Praha v jejich budování nezaostává a že v těchto investičních akcích bude město pokračovat i v dalších letech,“ uvedla radní Jana Plamínková.

Na jaře byl napuštěn zcela nový Polifkův rybník v Hloubětíně. Ten vznikl na místě bývalého koupaliště, které bylo v sedmdesátých letech minulého století zrušeno a od té doby území nebylo udržováno. Tento nový rybník navazuje na rozsáhlé úpravy potoka Rokytky v okolí Hořejšího rybníka a celé dříve zanedbané území se tak nyní stává vyhledávanou rekreační lokalitou.

Nová vodní plocha vznikla i na okraji  Kunratického lesa na Roztylském potoce. V prostoru suchého poldru byl vyhlouben malý rybník. Upraveno a zpřírodněno bylo i původně vybetonované koryto Roztylského potoka, který z tohoto rybníčka vytéká.

Asi největší letošní akcí je ale bezesporu rozšíření vodních ploch ve Stromovce, kde na místě podmáčených luk vznikají dva nové rybníky. Severní rybník s ostrovem je již napuštěn a jižní rybník se právě dokončuje. Pro návštěvníky bude zajímavá zejména čistá voda a příjemné posezení u jižního rybníka. Romantická bude i procházka na dvou dlouhých dřevěných molech přes vodní hladinu.

Tím ale výčet nově vznikajících rybníků v Praze nekončí. Těžká technika již hloubí nový rybník ve Vysočanech, který se v budoucnu stane součástí plánovaného parku Zahrádky. Pracuje se také v Motole, kde vznikne bezmála půl hektarový rybník pod lesoparkem Cibulka. O dalších stavebních i jiných aktivitách v pražské zeleni se můžete dočíst mj. i na  www.praha-priroda.cz.

Nové rybníky budou v Praze vznikat i v dalších letech. Magistrát již připravuje ke stavbě nový rybník například na Libušském potoce na dolním konci Modřanské rokle nebo v Bohnickém údolí.

 

Zdroj: www.praha.eu