EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Praha 4 bude mít centrální knihovnu

library-1752515_960_720

Atraktivní prostory v Nuselské ulici v domě s číslem 94, kde se klientům v minulých letech nabízely úvěry, hypotéky a další bankovní služby, se během dvou let změní v novou pobočku Městské knihovny v Praze (MKP). Ta svým čtenářům kromě klasického půjčování knih nabídne navíc i další zajímavé služby a příjemný prostor pro trávení volného času.

Objekt v Nuselské ulici je ve vlastnictví hlavního města Prahy a byl svěřen do správy městské části Praha 4. Předmětem budoucího nájmu je nebytový prostor číslo 801 o celkové výměře 1 155 čtverečních metrů umístěný v prvním podzemním podlaží a ve dvou nadzemních podlažích a jeho součástí je rovněž strojovna vzduchotechniky.

„Rozhodli jsme se zafinancovat částečnou rekonstrukci tohoto unikátního prostoru, abychom obyvatelům Michle a Nuslí poskytli prostor pro novou a moderní knihovnu pro děti i dospělé,“ uvedl radní hlavního města Prahy Jan Wolf. „Městská knihovna však již dlouhou dobu neslouží pouze svému prvotnímu účelu, ale nabízí po celý rok širokou škálu kulturních akcí a událostí, které nepochybně obohatí tuto část města,“ dodává.

„Letité chátrání takto krásného domu v centru Prahy 4 mně už dlouho vadilo. Snažil jsem se proto najít řešení, jak objekt znovu přivést k životu.  Založení pobočky městské knihovny se mi jevilo jako naprosto ideální řešení. Doufám, že úsilí vyložené k vyjednání založení knihovny i financování potřebných úprav z rozpočtu Prahy, ve výši zhruba 37 mil. Kč, povede ke spokojenosti občanů Prahy 4“, řekl Lukáš Zicha, zástupce starosty, který má na starosti správu majetku a podporu podnikání.

Rada městské části Prahy 4 souhlasila s návrhem Lukáše Zichy, tedy se změnou účelu užívání nebytového prostoru z banky na veřejnou knihovnu. A rozhodla uzavřít s Městskou knihovnou v Praze smlouvu o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor v tomto objektu. Budoucí nájemce se v této smlouvě zavazuje, že prostory uvede do souladu s budoucím stavebně technickým účelem užívání na vlastní náklady, a to do čtyřiadvaceti měsíců od uzavření této smlouvy.

„V letošním roce hostil tento objekt jednu z akcí Noci literatury a právem vzbudil zájem návštěvníků. Věřím, že si sem čtenáři znovu najdou cestu a nová pobočka se stane jedním z kulturních center této části Prahy 4,“ uvedl starosta Petr Štěpánek.

Pobočka Městské knihovny v Praze, která ponese jméno „Jezerka“, je navrhována jako moderní knihovna, která nabídne nejen dobrý výběr zajímavých knih, ale hlavně prostor pro setkávání a trávení volného času. Projekt adaptace prostoru banky na knihovnu tak počítá s maximálním využitím plochy pro služby návštěvníkům. „Knihovna nabídne malý multifunkční sálek pro pořádání akcí i skupinovou práci, klidné kouty pro začtení se do knihy, prostor pro hraní her a kreativní vyžití mládeže i „pokojíček“ pro nejmenší čtenáře, včetně potřebného vybavení pro jejich rodiče,“ říká ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák. „Internet (wifi) a nabídka kávy je  už v knihovnách samozřejmostí,“ doplňuje ředitel Řehák nabídku služeb o drobnosti, které přispívají ke spokojenosti uživatelů.

Městská knihovna v Praze na území městské části Praha 4 provozuje v současné době šest poboček z toho tři v objektech, které jsou majetkem Prahy 4 (Krč, Novodvorská, Vikova).

 

Zdroj: www.praha.eu