EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Náměstkyně primátorky Petra Kolínská: Metropolitní plán bude zveřejněn

Praha,_Magistrát,_Petra_Kolínská

Rada hlavního města Prahy dnes schválila zveřejnění Metropolitního plánu. Veřejnost bude tak mít možnost seznámit se s aktuálním stavem příprav jednoho z nejdůležitějších dokumentů hlavního města. Plán bude přístupný v elektronické verzi na oficiálních webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) www.iprpraha.cz. Součástí zveřejnění bude i návod, jak se ve složitém dokumentu vyznat.

„Jsem ráda, že konečně budou moci všichni vidět a prostudovat dokument, ke kterému je od občanů a městských částí řada výhrad. Věřím, že kompletní zveřejnění umožní vidět i přínosy a silné stránky návrhu. Městské části budou mít také možnost připravit si podrobné připomínky na základě úplných podkladů,” řekla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky pro územní rozvoj a plánování.

Plán vzniká od roku 2012 a jeho příprava nabrala výrazné zpoždění. V únoru letošního roku vyjádřilo zastupitelstvo hlavního města vážné znepokojení nad průběhem přípravy Metropolitního plánu. Nakonec Institut plánování a rozvoje odevzdal plán hlavnímu městu dne 31. 5. 2016.

Nyní úředníci z magistrátního odboru územního rozvoje posoudí, zda je návrh Metropolitního plánu způsobilý k projednání podle stavebního zákona.

V tuto chvíli je velmi důležité, že zveřejněním plánu je veřejnosti i investorům a majitelům pozemků umožněno návrh plánu prostudovat. V následujících týdnech bude také ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje zveřejněn harmonogram další přípravy plánu.

Metropolitní plán má v závazné části 3 mapy v měřítku 1:10 000, každá z nich má 9 mapových listů, dále textovou část čítající 126 stran a krycí listy k 729 lokalitám, tabulkové a textové přílohy.

V odůvodnění jsou pak 2 mapy v měřítku 1: 10 000 (každá z nich má 9 mapových listů) 8 map v měřítku 1:25 000 a jednu mapu v měřítku 1: 50 000, textová část odůvodnění má 527 stran textu a 107 stran ilustrací.

 

Zdroj: www.praha.eu