EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Na granty pro oblast životního prostředí dává Praha letos o 25 milionů více než loni

future-431270_960_720

Městská rada dnes projednala návrhy na udělení grantů na projekty ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro letošní rok. Jedná se celkem o 171 projektů od 103 žadatelů s celkovou částkou ve výši 45,59 mil. korun. V loňském roce bylo v grantovém řízení pro oblast životního prostředí rozděleno 20 mil. korun.

„Jsem ráda, že letos jsme poprvé měli dost financí, abychom podpořili akce v oblasti životního prostředí. Většina projektů je totiž velmi kvalitních a stavu našeho životního prostředí mohou opravdu pomoci. Mezi podpořenými projekty je např. akce ČSOP „Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Prahu“, která dostane 400 000 Kč, Ekodomov obdrží 700 000 Kč na projekt „Bioodpad není odpad“. Velké částky obdrží i projekty environmentálního vzdělávání na Toulcově dvoře, akce na čištění Vltavy, kterou žádalo Sdružení pro čistou Vltavu, či projekty „Mluvme o plýtvání jídlem“ či „Paběrkování spolku Zachraň jídlo“. Myslím, že většina organizací i jednotlivců může být letos opravdu spokojena. Bohužel jsme museli některé velmi pěkné projekty vyřadit pro nesplnění formálních náležitostí,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Radní schválili dotace nepřesahující 200 tis. Kč na jeden projekt v celkové částce 7,66 mil. Kč a přidělení grantu příspěvkovým organizacím zřízeným hl. m. Prahou ve výši 598 tis. Kč. Granty nad 200 tis. Kč bude schvalovat zastupitelstvo.

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 obsahuje, stejně jako v loňském roce, šest oblastí: Veřejná zeleň, Zelené učebny, Ochrana přírody, Ekologická výchova, Specifické projekty a Výukové a vzdělávací programy pro školy.

Hlavnímu městu Praze bylo předloženo celkem 221 žádostí o grant d 132 různých žadatelů. Celková suma požadovaných finančních prostředků činila 69.747.377 Kč. Komise doporučila schválit celkem 171 projektů od 103 žadatelských subjektů s částkou ve výši 45,59 mil. Kč.

 

Zdroj: www.praha.eu