EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Město urychlí transformaci nákladového nádraží Žižkov

Nákladové_nádraží_Žižkov,_z_mostu_ulice_U_nákladového_nádraží_(01)

Rada hlavního města Prahy podpořila rychlejší transformaci jedné z nejzanedbanějších lokalit v širším centru města – bývalém nákladovém nádraží na Žižkově. Odsouhlasila pokyny pro dokončení změny územního plánu, která je nezbytná pro zástavbu pozemků dříve sloužících železnici. Součástí řešeného území je i největší a nejlépe dochovaná funkcionalistická průmyslová budova v Praze.

„Postupujeme v souladu s programovým prohlášením. Rozvoj Prahy je třeba směřovat do opuštěných a znehodnocených pozemků uvnitř města. Křehké území bývalého nákladového nádraží je pro vznik nové čtvrti ideální,“ říká k tomu radní pro územní rozvoj a náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Území nákladového nádraží je zatíženo stavební uzávěrou. Tu lze sejmout až ve chvíli, kdy bude mít město k dispozici jednotnou koncepci zástavby.

Práce na změně územního plánu, která se připravuje již od roku 2008, se zastavily v souvislosti s řízením o památkové ochraně hlavní budovy Nákladového nádraží Žižkov.

Součástí aktualizovaného zadání je zpracování urbanistické studie, posouzení vlivů na životní prostředí a prověření dopravního napojení nové čtvrti.

„Jakmile se rozeběhnou práce potřebné pro dokončení změny územního plánu, tak se můžeme začít věnovat konverzi památkově chráněné budovy. Memorandu uzavřenému v roce 2014, v němž se hlavní město, Praha 3, České dráhy, ministerstvo kultury i vlastníci pozemků zavázali ke spolupráci s cílem konverze objektu nákladového nádraží, je třeba vdechnout život,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

 

Zdroj: www.praha.eu