EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Zastupitelstvo schválilo dotaci spolku Toulcův dvůr

Toulcův_dvůr_(01)

Činnost v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvětu bude pro hlavní město Prahu i nadále vykonávat spolek Toulcův dvůr ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy včera schválilo poskytnutí neinvestiční dotace spolku ve výši 2 500 000 korun.

Za dvacet let fungování se podařilo na základě finančních příspěvků z rozpočtu metropole, grantů z jiných zdrojů a díky profesionalitě členů spolku Toulcův dvůr vybudovat ukázkové Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy (SEV). Hlavní město má tedy možnost poskytovat svým občanům profesionální služby v rámci ekologické výchovy a vzdělávání s relativně nízkým zatížením svého rozpočtu.

„Podpora Toulcova dvora, letité zkušenosti s naplňováním krajských programů ekologické výchovy pro Pražany, ale i další návštěvníky Prahy, si zaslouží nejen mediální pozornost, ale i finanční příspěvek. Ten sdružení využívá právě na ekovýchovné aktivity, nereprodukční chov hospodářských zvířat a na odbornou péči o biologicky cenné biotopy, které se v místě nacházejí,“zdůraznila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

 

Zdroj: www.praha.eu