EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.

30_Pavla TůmováB

Lze v životě ženy sladit práci a péči o děti? Co přinesla reforma pěstounství? A co s nedostatečnou kapacitou pražských školek? Stěžejním tématem Pavly Tůmové je právě rodina a vše, co se jí týká. Jako předsedkyně  vede cyklus seminářů pro Pražské sdružení žen KDU-ČSL, kde se řešila třeba i hospicová péče v Praze. Pavla Tůmová rovněž bojuje za navýšení poštu míst v pražských školkách a angažuje se v rodičovských aktivitách ohledně bezpečné cesty do školy a ekologie. Třeba ve Škole sv. Augustina, kam chodí její děti. Pomáhá také jako dobrovolnice Charity ČR ve lhotecké farnosti v Praze 4. Pavla Tůmová vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK a pracuje v základním biomedicínském výzkumu na 1. LF UK. Programovou prioritou Pavly Tůmové je nyní efektivní čerpání evropských peněz z nových operačních programů, které bude spravovat pražský magistrát. Poslouží i pro pražské vysoké školy a pro podporu vědy a výzkumu v Praze.