EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

24_Tom Philipp

Tom Philipp pracuje jako náměstek ministra zdravotnictví pro dozor nad zdravotními pojišťovnami. Jako náměstek s praktickými zkušenostmi. Philipp je totiž také schopným revmatologem, který pracoval v Thomayerově nemocnici. Od roku 1994 je zastupitelem a opakovaně i radním městské části Praha 12. Soustředí se na oblast zdravotnictví a sociálních věcí. Mezi jeho priority patří vnesení koncepce do řízení pražského zdravotnictví.