EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D.

57_Daniel Feranc

Do roku 2013 se jako tajemník akademického senátu spolupodílel na činnosti nejvyššího samosprávného orgánu Univerzity Karlovy.
Spolupracoval na aktualizaci Strategického plánu hlavního města Prahy a jako gestor spoluutvářel nový Operační program Prahy.
V současnosti je asistentem poslance Ivana Gabala.