EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Mgr. Alžběta Rejchrtová

16_Alžběta Rejchrtová

Alžbětě Rejchrtové se jako předsedkyni občanského sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou podařilo dosáhnout významného snížení hluku na magistrále v Praze 4 o sedm decibelů. Magistrát zde po dlouholetém tlaku snížil rychlost a položil protihlukový povrch.
Podařilo se jí také prosadit usnesení, že nové pražské stavební předpisy nesmí povolovat překračování hygienických limitů hluku. Po její vytrvalé kritice bytové politiky nejsou nyní rodiče pečující o nezletilé děti vyhazováni po pěti letech ze sociálních bytů.