EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Ivana Königsmarková

19_Ivana Königsmarková

Ivana Königsmarková je prezidentkou Unie porodních asistentek a známou bojovnicí za právo na přirozený porod. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se Ivana Königsmarková podílela na tvorbě legislativy pro zdravotnictví a výkon povolání porodních asistentek. Snaží se také o to, aby se péče o ženu a dítě i u nás řídila doporučeními Světové zdravotnické organizace. Je členkou pracovní skupiny pro porodnictví Ministerstva zdravotnictví.