EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Ing. Petr Soukup

32_Petr Soukup

„Nebát se a nekrást.“ Tohoto Masarykova odkazu se ve své práci pro městskou část Praha – Klánovice drží starosta Petr Soukup. V Klánovicích se mu podařilo dokončit vestavbu nových učeben do podkroví základní školy či rozšířit kapacitu místní mateřské školy. Radnice je pod Soukupovým vedením otevřená občanům, kteří na řešení problémů úzce spolupracují. Podařilo se zde digitalizovat kino, odstranit havarijní stav stromořadí či získat prostředky na provizorní opravy. Ve svém dalším působení se chce Soukup zaměřit na větší samostatnost městských částí v oblasti rozvoje infrastruktury. Také je podle něj nezbytné, aby se rozhodovací mechanismy ještě více přibližovaly občanům.