EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Ing. Petr Hejl

14_Petr Hejl

Petr Hejl vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, od počátku devadesátých let podniká v oboru měření a regulace. Do veřejného života vstoupil kooptací za Občanské fórum do tehdejších národních výborů v lednu 1990. Dlouhodobě se věnuje problematice územního plánování a dopravních staveb. Starostu městské části Praha-Suchdol vykonává druhé období od roku 2006. Za tu dobu se v Suchdole podařilo prosadit či vylepšit mnoho věcí, díky nimž je život v Suchdole pohodlnější. Například kapacita v obou školkách se zvýšila ze 125 na 225 míst, takže se do školky nyní dostane téměř každé dítě starší tří let, nebo školní družina se rozšířila ze 120 na 240 míst. V Suchdole se také zateplily tři obecní bytové domy s 84 byty, zavedla se midibusová linka MHD zajíždějící do míst vzdálenějších od hlavních zastávek nebo byl zřízen bezbariérový přístup do suchdolské radnice.

http://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/hlavni-mesto-praha/