EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

41_Vladimír Balaš

Vysokoškolský učitel a právník Vladimír Balaš úspěšně zastupoval Českou republiku v mezinárodních sporech a pomohl státu zachránit významné finanční prostředky. Působil jako ředitel Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, nyní učí na Katedře mezinárodního práva Právnické fakulty UK. Je rovněž členem Stálého rozhodčího soudu v Haagu a Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů ve Washingtonu. Specializuje se na mezinárodní a ústavní právo, ale i na legislativu. Vladimír Balaš míří do politiky, protože se mu v uplynulých dvaceti letech nepodařilo přesvědčit volené zástupce, aby úřady chápali jako službu voličům. Největší radost má ze setkání s bývalými studenty, kteří mají úctu k právu a spravedlnosti.

http://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/hlavni-mesto-praha/