EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Bc. Tereza Zvolská

49_Tereza Zvolská

Studentka Tereza Zvolská se považuje za aktivistku, jejímž cílem je už několik let prosazovat rovnost bez ohledu na gender, etnicitu a orientaci. Za nejhezčí etapu svého dosavadního života považuje studium Genderových studíí na FHS UK. Na fakultě pomáhá mnoha neziskovým projektům, stála i při založení Feministické společnosti UK. Ta má odstraňovat bariéry v přístupu ke studiu a šířit osvětu v oblasti feminismu. Hodnoty rovnosti jsou pro Terezu Zvolskou životní filosofií a snaží se je prosazovat každý den.