EnglishSlovak

Financování

Máte právo rozhodnout

Vážené voličky, vážení voliči.

Usilujeme o průhledné financování naší kampaně, proto se snažíme zveřejnit co nejvíce informací o jejím rozpočtu, plánovaných příjmech a výdajích včetně jejich struktury.

V souladu s kritérii nastavenými nevládní neziskovou organizací Transparency International Česká republika zveřejňujeme také jména osob, která o použití finančních prostředků rozhodují, jména členek a členů volebního týmu a předpokládané množství placených brigádníků a neplacených dobrovolníků.

Plánované příjmy a výdaje

Každá ze stran koalice přispívá na společnou kampaň stejnou částkou ve výši 2.500.000 Kč.

Celkové výdaje Trojkoalice na kampaň do Zastupitelstva hl. m. Prahy jsou plánovány ve výši 7.500.000 Kč.

Struktura výdajů
Venkovní reklama – malé formáty 1.270.000 Kč
Venkovní reklama – velké formáty 390.000 Kč
Reklama na tramvajích 630.000 Kč
Merchandising, reklamní předměty 430.000 Kč
Výzkum a analýzy 150.000 Kč
Kontaktní kampaň (brigádníci, materiál, akce) 870.000 Kč
Letáky poštou (materiál, distribuce) 500.000 Kč
Tisková reklama 250.000 Kč
Web a online marketing 920.000 Kč
Public relations 450.000 Kč
Kreativa a grafika 340.000 Kč
Personální náklady 1.190.000 Kč
Provozní náklady 110.000 Kč
Systém financování a dárci

Trojkoalice nemá právní subjektivitu a nemá tedy ani svůj vlastní účet. Veškeré příjmy a výdaje prochází přes transparentní účet jedné ze stran koalice, KDU-ČSL, a jsou pro přehlednost označeny symbolem 1111 (nejpozději od 15. 9. 2014).

Kampaň Trojkoalice do Zastupitelstva hl. m. Prahy je financována pouze z těchto prostředků a jedná se výhradně o prostředky z vlastních zdrojů stran koalice. Trojkoalici nejsou nad rámec těchto prostředků poskytovány žádné služby propagačního, ani jiného charakteru, které by šly mimo hlavní rozpočet.

Na tuto kampaň neprobíhá žádný speciální fundraising. Všechny případné příjmy z darů jsou příjmy jednotlivých politických stran a hnutí a nejsou do příjmů této kampaně zahrnuty, ani z nich hrazeny žádné služby mimo samostatný rozpočet kampaně.

Seznamy dárců za rok 2013 jsou součástí výročních finančních zpráv a jsou k dispozici ZDE:

Strana zelených

KDU-ČSL

Starostové a nezávislí

Spoluúčast stran koalice mimo hlavní rozpočet

Od centrál jednotlivých politických stran jsou bezplatně poskytovány pouze tyto služby:

KDU-ČSL poskytuje ve vlastním objektu v Paláci Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2, kancelářské prostory pro potřeby volebního týmu a dále dochází k občasnému bezplatnému půjčování projekční techniky. Částečnou neplacenou pomoc poskytují všechny politické strany prostřednictvím administrativní podpory jejich tajemníků v rozsahu cca 5 – 10 hodin týdně.

Systém schvalování výdajů

Složení volebního štábu, který schvaluje rozpočet kampaně a samostatně všechny výdaje nad 10.000 Kč:

Petra Kolínská (SZ), Matěj Stropnický (SZ), Daniela Rázková (KDU-ČSL), Jan Čižinský (KDU-ČSL), Jana Plamínková (STAN), Miloš Růžička (STAN)

Výdaje do 10.000 Kč schvalují společně:

Martin Čáslavka (hlavní manažer kampaně), Miroslava Mencová (městská tajemnice KDU-ČSL Praha)

Všechny objednávky podepisují společně:

Martin Čáslavka (hlavní manažer kampaně), Miroslava Mencová (městská tajemnice KDU-ČSL Praha)

Objednávky nad 100.000 navíc k výše uvedeným připodepisuje:

Jan Wolf (předseda KDU-ČSL Praha)

Volební tým

Martin Čáslavka, hlavní manažer kampaně

Kateřina Sládková, asistentka lídra a hl. manažera

Filip Neusser, výkonný manažer kampaně

Jan Decker, tiskový mluvčí

Jan Fišer, hlavní produkční kampaně

Petr Keller, asistent produkce

Martin Lánský, PR poradce

Jan Škoda, editor

Prokop Vočadlo, grafik

Antoník Lavrenčík, fotograf

Tomáš Zdvořilý, web kodér

Online marketing zajišťuje digitální agentura Fragile media s.r.o.

Placené brigádníky zajišťuje pracovní agentura Unijob s.r.o.

Celkový počet placených brigádníků se pohybuje kolem 200-300 osob.

Celkový počet neplacených dobrovolníků odhadujeme na 70-100. Jedná se o členky a členy politických stran koalice a voličky a voliče, kteří se nám přihlásili prostřednictvím kontaktního formuláře na webu trojkoalice.cz

Kontakty